Laboral

Download PDF

Laboral

Assistència en actes de conciliació, Inspeccions de treball, estudi i petició de subvencions, assistència jurídica.

  • Seguretat Social dels Treballadors.
  • Confeccció de nòmines.
  • Declaració Trimestral d’IRPF.
  • Resum anual d’IRPF.
  • Assessorament en contractació laboral.