Comptable

Download PDF

Comptable

Confecció de la comptabilitat de la seva empresa: amb servei de recollida de la documentació perquè vistè no s’hagi de desplaçar i pugui tenir en tot moment la informació que desitgi.

Seguiment periòdic de la gestió a la seva emprea amb assessorament professional d’Assessoria Fornas, S.L. com a mesura de control i eficàcia en la gestió comptable.

  • Confecció i mecanització Comptabilitats.
  • Estudi de Rendibilitat.
  • Anàlisi de Balanços.
  • Projectes de Finançament.
  • Estudis de Viabilitat Econòmica.
  • Projectes per superar situacions de crisi.
  • Verificació puntual de l’estat de la comptabilitat.
  • Assessorament en aplicacions informàtiques.
  • Actualització de la fiscalitat i comptabilitat endarrerida.
  • Confecció comptes anuals.